ประชุมครู ผ่านระบบการประชุม Video Conference

วันอังคารที่  31  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคณะผู้บริหาร  ประชุมครู  ผ่านระบบการประชุม  Video Conference  โดยใช้ Application google meet ในการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.