การฉีดพ่นยุงกำจัดยุงลาย แมลงพาหะนำโรค และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่

            วันเสาร์ที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.  2564  งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทำการฉีดพ่นยุงกำจัดยุงลาย แมลงพาหะนำโรค และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่ตามหอพักนอน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.