ถวายแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ศ. 2565 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำคณะผู้บริหาร  ตัวแทนคณะครู และนักเรียน ร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ 70 พรรษา ณ ศาลาสหทัย ในพระบรมมหาราชวัง