การประชุมผู้ปกครอง (ออนไลน์) ผ่านแอปพลิเคชั่น google meet และถ่ายทอดการประชุมผ่าน Face book Live ทางเพจ King’s College

Upload Image...

วันพุธที่  27  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมผู้ปกครอง (ออนไลน์) ผ่านแอปพลิเคชั่น google  meet และถ่ายทอดการประชุมผ่าน Face book Live ทางเพจ  King’s College เพื่อชี้แจ้งและทำความเข้าใจในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.