ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ,นักจัดการทั่วไป,พนักงานบริการ(ช่างทั่วไป),พนักงานบริการ(คนสวน),พนักงานบริการ(พนักงานทำความสะอาด) จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๕

รายละเอียดประกาศ คลิก!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.