พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันพุธที่ ๒๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ  บริเวณหน้าบ้าน และหน้าห้องสมุดโรงเรียน

องค์กร ร่วมวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร ประกอบด้วย  นายถิรกิตติ์  สถิรกุล ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา  นักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ (รุ่น ๑) นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า ประธานกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ  พันตำรวจตรี สุทศธวรรศ  อารีย์รัตนะนคร นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (รุ่น ๑๙) นายเฉลิมชัย  เพชรสน  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ (รุ่น ๒๑) นางอาทิตยา  สุขมาก  ตัวแทนครูอาวุโส ชมรมครูอาวุโส  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ  และนายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประธานในพิธี ณ  หอประชุม อาคาร ๕๐ ปี  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !