ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 67 ปี พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

วันจันทร์ที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.  2565  โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำเครื่องดื่มชง  ชาเขียว  ชาไทย  โอเลี้ยง บลูฮาวายฯลฯ  ร่วมออกร้านอาหารโรงทาน ในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล  67  ปี  พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  เจ้าคณะภาค  14  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ณ  วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  จังหวัดนครปฐม