ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

วันจันทร์ที่  ๒๗ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ  โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๗  ปี  พระเทพศาสนาภิบาล  (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  เจ้าคณะภาค  ๑๔  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  จังหวัดนครปฐม