พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” รัชกาลที่ 5

   วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต  น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” รัชกาลที่ 5 โดย  นายถิรกิตติ์  สถิรกุล  ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา  เป็นประธานในพิธี

    ผู้เข้าร่วมวางพวงมาลา  ประกอบด้วย นายถิรกิตติ์  สถิรกุล  ประธานราชววิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา พ.ต.อ.ศุภชัชจ์  เปี่ยมมนัส  อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า  ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายเฉลิมชัย  เพชรสน  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวีระพล  ยิ่งเจริญ  ตัวแทนชมรมครูอาวุโส  โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.