การสำรวจความประสงค์ของผู้ปกครองในการให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ตามการจัดสรรของกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลาน ฉีดวัคซีน PFIZER คลิก!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.