พิธีพระราชทานเพลิงศพ “พระครูเกษมธรรมาภิรักษ์” (สีรมณ์ เขมธัมโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดสรรเพชญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่  19  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย   ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “พระครูเกษมธรรมาภิรักษ์” (สีรมณ์ เขมธัมโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดสรรเพชญ  จังหวัดนครปฐม ณ เมรุชั่วคราววัดสรรเพชญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม