นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่  18  ตุลาคม  พ.ศ.  2564  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน  Pfizer ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564  โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพรานให้บริการฉีดวัคซีน

โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร และคณะครู คอยกำกับดูแลและอำนวยความสะดวก  ณ  อาคารราชวิริยาลังการวัดไร่ขิงพระอารามหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.