การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ตามหอพัก หอนอนนักเรียน และบริเวณอาคารต่างๆ ของโรงเรียน

             วันพฤหัสบดีที่ 16  ธันวาคม พ.ศ. 2564 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ตามหอพัก หอนอนนักเรียน และบริเวณอาคารต่างๆ ของโรงเรียน  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย  และทีมบุคลากรทางการแพทย์ มาให้บริการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้กับทางโรงเรียน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.