การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

                   วันพุธที่ 15  ธันวาคม พ.ศ. 2564  งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  ให้แก่ นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากโรงพยาบาลสามพราน  และทีมบุคลากรทางการแพทย์ มาให้บริการฉีดวัคซีน ให้แก่  นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ณ หอประชุม  อาคาร  50  ปี  ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.