ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจำนงค์ ภักดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

 วันจันทร์ที่  11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจำนงค์  ภักดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.