ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเดชานุสรณ์ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดเดชานุสรณ์  ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  โดย  นายประภาศ  คงเอียด  อธิบดีกรมธนารักษ์  ข้าราชการ  พ่อค้า  และประชาชนร่วมเป็นประธาน

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.