ขอขอบคุณ คุณครู ธวัชชัย เปรมปรีดิ์ คุณครูเก่าโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 โรงเรียน  ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณ คุณครู ธวัชชัย เปรมปรีดิ์ คุณครูเก่าโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้มอบภาพจิ๊กซอว์ ที่ท่านทำขึ้นเองเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ต่างๆ ของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.