การอบรมนักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง (PREFECT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

         กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง (PREFECT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2564  ในระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัฒนธรรมของโรงเรียนที่มุ่งเน้นความเป็นลูกผู้ชายอย่างภาคภูมิ และสร้างพลเมืองดีของชาติ  นักเรียนทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ หล่อหลอมบุคลิกภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อปลูกฝังความเป็นสุภาพบุรุษที่มีจิตวิญญาณ Esprit de Corps (ราชวิทย์จิตใจสามัคคี) และพร้อมด้วยภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงนักเรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร  และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูหอในการดูแลรุ่นน้องต่อไป โดย พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์​ รุ่น 15  
อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ

          และในช่วงบ่าย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พบนักเรียนรุ่นพี่  เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูหอในการดูแลรุ่นน้อง ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.