คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ พลตำรวจตรี ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น ๑๕

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.