โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ เห็นชอบแนวทางการคืนเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียน

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง เห็นชอบแนวทางการคืนเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.