หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

 

คลิกดูรายละเอียด
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.