สนับสนุนที่นอน เพื่อเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอนครชัยศรี

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนที่นอน ให้กับโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.